Acest document reprezintă un contract între dumneavoastră și noi.

Prin navigarea pe site-ul nostru sau prin efectuarea unei programări la o sedinţă de terapie individuală sunteți de acord cu Termenii și Condițiile descrise mai jos. Vă rugăm să citiți și Politica noastră de confidențialitate şi Politica cookie-urilor înainte de a naviga pe site sau a face o programare online. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni sau cu Politica de Confidenţialitate şi Politica cookie-urilor, vă rugăm să nu utilizați acest website.

Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând și fără notificare prealabilă acești Termeni si conditii. Accesând site-ul nostru veți găsi cea mai recentă versiune a Termenilor si conditiilor. Ne rezervăm dreptul de a înceta în orice moment prestarea unui serviciu, fără notificare prealabilă.

Dacă aveți întrebări sau neclarități, ne puteți contacta cu încredere la psihologiesportivaarges@gmail.com și o să vă răspundem în cel mai scurt timp.

Reguli
 • Veți folosi acest site exclusiv pentru efectuarea programărilor
 • Nu veți efectua nicio programare falsă sau frauduloasă, în caz contrar ne rezervăm dreptul de a anula programarea și informa autoritățile competente;
 • Veți furniza informații reale, complete și actualizate;
 • Veți respecta drepturile de proprietate intelectuală cu privire la orice informatie regăsită pe acest site.
 • Nu veți desfășura niciun fel de acțiune care ar putea aduce orice fel de prejudiciu site-ului nostru.
 • Ne rezervăm dreptul de a bloca accesul oricărui utilizator care încalcă regulile de mai sus și de a ne adresa autorităților competente  pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.
Furnizor

Elena-Luminiţa RĂDULESCU – Cabinet Individual de Psihologie având sediul profesional situat în: Piteşti str. Negru Voda nr. 57 Bl. B4, Sc. F, Ap. 1, judeţ Argeş, CIF:23184352, Cod de înregistrare: 1AG1722, cont bancar RO09BTRLRONCRTO235825701 deschis la Banca Transilvania, psiholog cu drept de liberă practică, codul personal: 08730.

Drepturi şi Obligaţii

A. Beneficiarul serviciilor psihologice are următoarele drepturi şi obligaţii:
a) să fie informat cu privire la condiţiile prestării serviciilor psihologice ce formează obiectul prezentului contract;
b) să achite integral preţul serviciilor psihologice ce formează obiectul prezentului contract, indiferent de rezultatul acestora, prin orice modalitate de plată acceptată de către furnizorul serviciului psihologic, la termenul precizat de către acesta prin prezentul contract;
c) să respecte indicaţiile furnizorului serviciului psihologic şi să aibă un comportament civilizat pe toată perioada prestării serviciilor psihologice;
d) să-şi asume în totalitate declaraţia privind consimţământul informat, prezentat mai jos, in prezentul contract.

B. Furnizorul serviciilor psihologice are următoarele drepturi şi obligaţii:
a) să i se achite integral preţul serviciilor psihologice, specificat în prezentul contract, prin modalitatea de plată precizată;
b) să întreprindă toate acţiunile pe care le consideră necesare în realizarea scopului prevăzut în obiectul contractului;
c) să nu fie constrâns în nici un fel, cu privire la modalitatea exercitării profesiei;
d) să respecte confidenţialitatea prezentului contract, precum şi secretul profesional, potrivit dispoziţiilor art. 46-48 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, aprobate prin H.G nr. 788/2005;
e) să elibereze beneficiarului, în cel mai scurt timp posibil, rezultatul serviciilor psihologice, fără a afecta calitatea acestora.

Dispoziţii

Acceptarea termenilor şi condiţiilor are loc din momentul accesării website-ului nostru.

Termenii si conditiile din prezentul contract sunt aplicabile, după caz, atât beneficiarilor persoane fizice cât şi beneficiarilor persoane juridice. Părţile convin ca prezentul contract să constituie titlu executoriu cu privire la drepturile şi obligaţiile asumate.

Orice litigiu decurgând din executarea prezentului contract va fi soluţionat pe cale amiabilă, iar în caz contrar va fi adus la cunoştinţă Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România, pentru mediere. În cazul în care în urma medierii, litigiul nu fost soluţionat, părţile se pot adresa instanţelor competente.

Prin efectuarea plăţii pentru fiecare şedinţă de terapie, declaraţi că aţi luat la cunoştinţă de scopurile, durata, procedurile utilizate, riscurile, beneficiile, limitele confidenţialităţii serviciilor psihologice, precum şi de dreptul de a mă retrage oricând de la participarea la desfăşurarea serviciilor psihologice.

Nu vom fi trași la răspundere pentru niciun fel de întârzieri sau nereușite în îndeplinirea serviciilor noastre, dacă intervine un caz de forță majoră sau un caz fortuit. Forța majoră și cazul fortuit includ, dar nu se limitează la, schimbări în legi sau reglementări, accidente, boli, acte teroriste, incendii, cutremure, accidente nucleare, inundații, greve, acte ale hackerilor sau furnizorilor de servicii de internet, stari de urgenta declarate de autoritati. Forța majoră sau cazul fortuit vor fi comunicate în cel mai scurt moment Clientului.

Propietate Intelectuală

Întregul conținut al site-ului este proprietatea intelectuală ale Psihologie Sportivă Argeş. Site-ul va fi folosit de către utilizatori doar pentru informare sau programarea la ședințele de terapie.

Orice conținut (incluzând, dar fără a se limita la baze de date, elemente de grafică, mărci, imagini) sunt proprietatea intelectuală a Prestatorului. Întregul site este protejat de Legea 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, iar pentru orice încălcare a proprietății intelectuale, ne rezervăm dreptul de a sesiza instanțele de judecată competente pentru recuperarea integrală a prejudiciului, precum și de a depune o plângere penală la organele judiciare pentru tragerea la răspundere penală a făptuitorului.

Notificări

Utilizatorul este de acord ca toate comunicările efectuate în baza prezentului Contract să aibă loc prin intermediul emailului. Prestatorul are dreptul să folosească și alte metode de transmitere (prin telefon, poștă, SMS sau prin intermediul executorilor judecătorești) a comunicărilor sale către Utilizator.

Părțile convin că toate comunicările în legătură cu prezentul Contract se vor efectua la următoarele adrese:

Aceşti Termeni si conditii constituie acordul integral dintre dumneavoastră şi noi în ceea ce priveşte obiectul oricărui Contract şi înlocuieşte orice alt acord, orice altă înţelegere anterioră verbală sau scrisă dintre dumneavoastră şi noi.

CONSIMȚĂMÂNT

Responsabilitățile noastre

I. Confidențialitatea

Cu câteva excepții, pe care le voi enumera mai jos, aveți dreptul absolut la confidențialitate privind procesul dvs. psihoterapeutic. Conform Codului Deontologic al profesiei de psiholog, nu pot și nu voi da informații despre dvs.; nici măcar despre faptul că sunteți client în psihoterapie, fără acordul dvs. scris.

Excepții legale privind dreptul dvs. la confidențialitate:

 • în cazul unui ordin judecătoresc;
 • atunci când consider că vă aflați în risc de suicid;
 • atunci când consider că există riscul major ca dvs. să vătămați (fizic sau psihic) o altă persoană (adult sau copil);
 • într-o situație de urgență (reclamată de starea dvs. psihică);
 • când sunt solicitate informații de către supervizorii mei. În acest caz, supervizorii – psihoterapeuți – sunt obligați conform codului deontologic să respecte aceleași condiții de confidențialitate.

În aceste cazuri, dacă apreciez, pe baze întemeiate, că un astfel de eveniment este iminent, sunt absolvită de păstrarea confidențialității.

II. Alte drepturi

Aveți dreptul să-mi adresați orice întrebare despre ceea ce se întâmplă în cadrul psihoterapiei dvs. Sunt dispusă să discut cu dvs. orice aspect vă preocupă (intervențiile folosite, temele abordate). De asemenea, mă puteți întreba despre pregătirea mea profesională și puteți cere să vă recomand unui alt psihoterapeut în cazul în care decideți să nu sunt cea mai potrivită pentru problema dvs. Aveți dreptul să refuzați orice propunere a mea din timpul ședințelor.

III. Încheierea psihoterapiei

În mod normal, dumneavoastră sunteți singura persoană care decide încheierea psihoterapiei, în orice moment doriți. Există însă două excepții iar acestea sunt:

 • Dacă nu sunt capabilă să vă ajut, datorită problemei pe care o aveți sau faptului că pregătirea mea profesională nu este adecvată pentru abordarea problemei dvs., vă voi informa despre acest lucru și vă voi recomanda unui alt psihoterapeut care vă poate ajuta.
 • Dacă mă amenințați, dacă săvârșiți acte de violență asupra mea (fizică sau verbală), dacă mă hărțuiți (pe mine sau familia mea), îmi rezerv dreptul de a termina imediat psihoterapia. Și în acest caz, vă pot recomanda altor profesioniști, dar nu pot garanta că ei vă vor accepta.
Responsabilitățile d-voastră
 • Sunteți responsabil să participați la ședințele de psihoterapie, conform programului stabilit.
 • Sunteți responsabil să anunțați neparticiparea la vreo ședință cu 24 de ore înainte. Dacă nu anunțați în acest interval, veți plăti prețul integral al ședinței.
 •  Sunteți responsabil să achitați integral prețul serviciilor psihologice dacă absentați total sau parțial la ședințele la care ați confirmat participarea, cu excepția situațiilor de forță majoră;
 • Sunteți responsabil să-mi cereți toate explicațiile despre posibilele nelămuriri pe care le aveți legat de răspunsurile pe care le voi da sau de desfășurarea intervențiilor terapeutice;
 •  Participarea la ședințele de psihoterapie este voluntară și că în timpul desfășurării acestuia puteți decide oricând să refuzați continuarea participării dvs fără nici o explicație sau consecință negativă;
 • Sunteți liber să discutați cu oricine doriți despre procesul dumneavoastră psihoterapeutic. Nu aveți nici o responsabilitate de a menține confidențialitatea, de vreme ce sunteți singura persoană care are dreptul de a decide ce mențineți confidențial față de alte persoane.
Consimțământul clientului
 • Am citit aceste informații, am cerut informații suplimentare acolo unde am avut nevoie și le-am înțeles.
 • Înțeleg limitele legale ale confidențialității.
 • Înțeleg drepturile și responsabilitățile mele ca și client în psihoterapie.
 • Înțeleg drepturile și responsabilitățile psihoterapeutului față de mine.
 • Sunt de acord să urmez ședințe de psihoterapie cu psihologul Elena-Luminiţa RĂDULESCU.
 • Știu că pot încheia psihoterapia în orice moment doresc, fără consecințe din partea psihoterapeutului.

ULTIMA ACTUALIZARE: 20 mai 2022 ora 09:32